Hidrofora izvēle, ievadraksts par tēmu hidrofors

Hidrofora izvēle ir gana daudz meklēts jautājums iekš google, bet atbildes visiem saprotamā latviešu valodā ir izmētātas dažādos resursos.. Tādēļ mēģināšu apskatīt visus jautājumus vienuviet, sākot ar hidrofora izvēli, beidzot ar tā uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Pirms hidrofora izvēles ir jābūt skaidriem sekojošiem jautājumiem:
1. Kur tiks novietots hodrofors
2. Ūdens ņemšanas vietas (akas, urbuma, dīķa) statiskais ūdens līmenis
3. Ūdens patērētāju skaits mājā
4. Sūkņa raksturlīkne – cik ūdens es saņemšu

NOVIETOJUMS

Hidrofors spēj uzsūkt ūdeni maksimums no astoņu metru dziļuma, taču jāņem vērā arī spiediena zudumi kas rodas visā sūcvada garumā.

Tas ir skaidrojams ar tā vienkāršo konstrukciju – tam nav pašuzsūkšanas spēja un ūdens līdz sūknim tiek spiests atmosfēras spiediena ietekmē, kas spiež uz urbumā esošo ūdens virsmu un ir aptuveni 1 atm jeb 10 mH2O (ūdens staba metri). Piemēram ilustrācijā zemāk redzam – hidrofors novietots mājas pagrabā, horizontālā sūcvada posma garums 9 m, vertikālā sūcvada posma garums 6 m + 1 m = 7 mH2O. Spiediena zudumus cauruļvadā aprēķina summējot visu sūcvada garumu, tādā veidā aprēķinot faktisko uzsūkšanas augstumu. Horizontālajā sūcvadā uz 9 metriem caurules var pieņemt spiediena zudumus 1 mH2O, tas ir ar rezervi, bet viennozīmīgi nekļūdīsieties. Tātad kopā iegūstam  7 + 1 = 8m H2O, tas ir maksimums. Ja kāda iemesla dēļ, būs nepieciešams hidroforu novietot stāvu augstāk (+2,5 m) – tas nestrādās, jo celšanas augstums pārsniegs atmosfēras spiedienu un ūdens pacelšanas no urbuma nenotiks. Hidroforu var ievietot urbuma akā, ja aka ir nosiltināta un hidrofors tiks pasargāts no aizsalšanas riska. Ieguvums no šāda risinājuma var būt arī gadījumā, ja urbuma dziļums ir 8 m, bet līdz mājai ir vēl vismaz 10 m horizontālā sūcvada – hidrofora novietošana mājā nestrādātu.

hidrofora izvele
Attēls Nr. 1. Hidrofora novietojums un celšanas augstums.

Hidrofora izvēle – ŪDENS LĪMENIS

Ūdens līmenis jebkurā urbumā ir mainīgs un to iedala – statiskais un dinamiskais ūdens līmenis. Dinamiskais līmenis ir ūdens virsma, kuru mēs redzam un tā var būt mainīga atkarībā no ārējiem apstākļiem, piemēram ilgstošā sausuma periodā tas nokritīsies, un lietavās tas paaugstināsies. Statiskais ūdens līmenis ir minimālais ūdens līmenis ūdens tilpnē vai urbumā, tam nelabvēlīgos apstākļos, vai pie maksimālā ūdens patēriņa. Ja sūcvads tiek ievietots zem dinamiskā, nevis statiskā ūdens līmeņa, tad var gadīties, ka sūcvadā iekļūs gaiss un sūknis nedarbosies. Lai atjaunotu tā darbību – sūcvads atkārtoti būs jāpiepilda ar ūdeni.

Ja urbumu ir veikuši kvalificēti speciālisti, tad tiek sagatavota ūdensapgādes urbuma pase (urbuma pases paraugs ir atrodams te ), kurā ir norādīts dinamiskais un statiskais ūdens līmenis. Īpaši jāpievērš uzmanība statiskā līmeņa atzīmei, jo sūcvada galu urbumā vēlams ievietot vismaz 0.4 m zem statiskā ūdens līmeņa.

Hidrofora izvēle – ŪDENS PATĒRIŅŠ

Ūdens patēriņš ir jāprognozē, lai pareizi izvēlētos hidroforu – sanitāri tehnisko ierīču dzeramā ūdens maksimālais ūdens patēriņš (l/s) ir noteikts LBN 221-15, 3.pielikumā. LBN
Izvēloties uzstādīt specifiskas ierīces savā īpašumā, to patēriņš var nebūt atrodams LBN, tādā gadījumā tas ir jāmeklē konkrētās ierīces ražotāja tehniskās specifikācijas lapā.
Īpašumā var būt uzstādīti 10 jaucējkrāni, taču tas nenozīmē, ka tie visi tiks vienlaicīgi vērti vaļā. Šeit jāatzīmē, ka svarīgi ir saprast cik un kādas sanitāri tehniskās ierīces tiks darbinātas vienlaicīgi.

PIEMĒRS Nr.1: duša (0.12 l/s) + izlietne (0.12l/s) + veļas mazgājamā mašīna (0.2 l/s) + trauku mazgājamā mašīna (0.2 l/s) + WC pods (0.1l/s) = 0.74 l/s
PIEMĒRS Nr.1: duša (0.12 l/s) + izlietne (0.12l/s) + veļas mazgājamā mašīna (0.2 l/s) + trauku mazgājamā mašīna (0.2 l/s) + WC pods (0.1l/s) + kaskāde (0.33 l/s) = 1.07 l/s

Attēls Nr. 2. Dažādu sanitāri tehnisko ierīču plūsmu lielumi.

Hidrofora izvēle – SŪKŅA RAKSTURLĪKNE

Attēls Nr. 3. Sūkņa raksturlīkne.

Plūsmas l/s ↔ m3/h sakarības var apskatīt te. Sūkņa raksturlīknes grafika horizontālā ass attēlo sūkņa ražīgumu, jeb ūdens plūsmu, bet vertikālā ass attēlo sūkņa spiedienu jeb celšanas augstumu.
Apskatam konkrētā sūkņa raksturlīkni atliekot paredzēto ūdens patēriņu pēc diviem aprēķinu piemēriem. Piemērā Nr. 1 sanitāri tehnisko ierīču kopējais ūdens patēriņš ir 0.74 l/s jeb 2.66 m3/h. Tas nozīmē, ka sūknis pie šādas aprēķinātās plūsmas nodrošina 24 m lielu celšanas augstumu. Kā redzams Attēlā Nr. 1 – no hidrofora līdz augstākajam sistēmas punktam ir 5 m. No tā mēs varam secināt, ka ūdens spiediens ko saņemsim sistēmas augstākajā punktā pie maksimālā ūdens patēriņa būs : 24 m – 5 m – 8 m (jāņem vērā arī sūcvada spiediena zudumi) = 11 m , jeb aptuveni 1,1 bar. Piemērā Nr. 2 sanitāri tehnisko ierīču kopējais ūdens patēriņš ir 1.07 l/s jeb 3.85 m3/h. spiediens ko saņemsim sistēmas augstākajā punktā pie maksimālā ūdens patēriņa būs : 19 m – 5 m – 8 m (jāņem vērā arī sūcvada spiediena zudumi) = 6 m , jeb aptuveni 0.6 bar.

0.6 bar un 1.1 bar spiediens no ūdens krāna ir salīdzinoši mazs, daudzdzīvokļu mājā tas ir aptuveni 3.5 bar, ar ierīkotu centralizēto ūdens apgādes sistēmu. Aprēķina piemērā ir pieņemts maksimālais ūdens patēriņš, taču varbūtība, ka visas šīs ierīces darbosies vienlaicīgi ir zemāka par 50 %.
Ja ūdens patēriņš būs tikai 0.24 l/s (piemēram duša + izlietne), jeb aptuveni 1 m3/h, tad spiediens ko saņemsim sistēmas augstākajā punktā pie maksimālā ūdens patēriņa būs : 34 m – 5 m – 8 m = 21m, jeb aptuveni 2.1 bar.

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x